Utskottet service

Utskottet service ansvarar för alla tekniska frågor, exempelvis kostverksamhet, lokalvård, fritidsanläggningar och föreningsbidrag.

Utskottet sammanträder elva gånger per år.

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se