Utskottet omsorg och stöd

Utskottet omsorg och stöd ansvarar för äldreomsorg och LSS-verksamhet samt socialpsykiatri.
Utskottet sammanträder elva gånger per år.

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se