Politiker i utskottet lärande och stöd

Ordförande
Pia Falk (S)
Telefon: 070-266 14 26
Mail: pia.falk@munkfors.se

Vice ordförande
Christer Nilsson (S)

Ordinarie ledamöter
Pia Falk (S)
Christer Nilsson (S)
Jenny Blom (S)
Linnea Werner (S)
Urban Karlsson (C)

Ersättare
Marit Olsson (S)
Agneta Johansson (S)
Alexander Larsson (S)
Anders Örtendahl (C)

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se.

Publicering: 2016-01-12 | Ändrat: 2020-06-04
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se