Utskottet lärande och stöd

Utskottet lärande och stöd ansvarar för barnomsorg, all skolverksamhet, integration, arbetsmarknadsenheten samt frågor som rör individ- och familjeomsorg (IFO).

Utskottet sammanträder elva gånger per år.

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se