Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors är tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskydd och byggnadsärenden samt trafik i Forshaga och Munkfors kommuner. 

Nämnden består av nio ledamöter varav fem representerar Forshaga och fyra representerar Munkfors.
Miljö och byggnämnden sammanträder flera gånger per år, vilka sker växelvis i Forshaga och Munkfors.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se