Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors är tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskydd och byggnadsärenden samt trafik i Forshaga och Munkfors kommuner. 

Nämnden består av nio ledamöter varav fem representerar Forshaga och fyra representerar Munkfors.
Miljö och byggnämnden sammanträder flera gånger per år, vilka sker växelvis i Forshaga och Munkfors.

På Forshaga kommuns webbplats, forshaga.se, kan du läsa mer om miljö- och byggnämndens arbete.

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se