Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser.

Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser.

Sedan 2016-01-01 ingår Munkfors kommun, tillsammans med Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö och Kil, i Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Kommunerna skapade räddningstjänstförbundet för att lättare kunna samordna resurser mellan kommunerna om till exempel en kris eller stor olycka skulle inträffa.

Den gemensamma krisledningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.
Tre ledamöter från Karlstad kommun medan två ledamöter vardera från Forshaga, Grums, Hammarö och Kil samt Munkfors kommuner.

Mer information om krisledningsnämnden på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats, raddningkarlstad.se

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se