Politiker i kommunstyrelsen

Ordförande

Mathias Lindquist (S)

Vice ordförande

Eric Henriksson (S)

Ordinarie ledamöter

Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Sickan Persson (S)
Niklas Hartwig (S)
Mathias Andersson (S)
Erik Henriksson (S)
Annette Felixson (S)
Urban Karlsson (C)
Jörgen Hedeås (C)

Ersättare

Jenny Blom (S)
Karin Jensen (S)
Christer Nilsson (S)
Linnea Werner (S)
Marit Olsson (S)
Eric Clifford (S)
Anna-Karin Byström (S)
Håkan Larsson (S)
Alexander Larsson (S)
Birgitta Nilsson (S)
Peter Andersson (S)
Anders Henriksson (S)
Peter Larsson (S)
Agneta Johansson (S)
Rebekka Homilius (S)
Gunilla Sundkvist (S)
Annika Zetterström (C)
Anders Örtendahl (C)
Håkan Hagström (C)
Tore Lennartsson (C)
Christer Pettersson (C)
Martina Nilsson (C)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommunär kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se.

Publicering: 2016-01-12 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se