Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.
Nämnden har även ett arbetsutskott som bereder de ärenden som nämnden sedan fattar beslut om.

Hjälpmedelsnämnden består av 19 ledamöter och 19 ersättare.
Region Värmland utser tre ledamöter och tre ersättare och varje värmländsk kommun utser en ledamot och en ersättare.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2018-06-05 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se