Drifts- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd.

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet.
Genom en gemensam nämnd kan kommunerna nämligen använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2016-02-09 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se