Politisk organisation och förtroendevalda

Munkfors kommuns politiska organisation består dels av politiska organ med enbart politiker från Munkfors och dels av politiska organ med politiker från olika kommuner och Region Värmland.

Politisk organisation

Munkfors kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, tre utskott och en valnämnd.

Dessutom samverkar Munkfors kommun med andra kommuner och Region Värmland i olika konstellationer. De nämnder som Munkfors kommun har gemensamt med andra är följande:

  • miljö- och byggnämnd med Forshaga kommun
  • drifts- och servicenämnd med samtliga kommuner i Värmlands län
  • krisledningsnämnd med Grums, Hammarös, Karlstads och Kils samt Forshagas kommuner
  • överförmyndarnämnd med Forshagas, Grums och Kils samt Hagfors kommuner
  • hjälpmedelsnämnd med samtliga kommuner i Värmlands län samt Region Värmland

Förtroendevalda i Munkfors kommun

Den som är förtroendevald har blivit framröstad som politiker av kommuninvånarna i det senaste valet. Alla politiker väljs för fyra år i taget. Kommuninvånarna väljer vilka politiker som ska sitta med i Kommunfullmäktige och de politikerna röstar sedan om vilka politiker som ska sitta i vilket utskott eller nämnd. Vissa politiker sitter med i flera nämnder eller utskott.

Publicering: 2020-05-13 | Ändrat: 2020-09-22
Sidansvarig: Helena Olsson | helena.olsson@munkfors.se