Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors är den lokala tillsynsmyndigheten när det gäller frågor som rör miljö- och hälsoskydd, byggnadsärenden och trafik i Forshaga och Munkfors kommuner.

Nämnden består av nio ledamöter varav fem representerar Forshaga och fyra representerar Munkfors. Miljö- och byggnämnden sammanträder flera gånger per år. Sammanträdena hålls växelvis i Forshaga och Munkfors.

Mer information om ledamöterna i miljö- och byggnämnden

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2016-02-19
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se