Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser.

Sedan 2016-01-01 ingår Munkfors kommun, tillsammans med Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö och Kil, i Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Räddningstjänstförbundet har skapats för att lättare kunna samordna resurser mellan kommunerna om en kris eller stor olycka skulle ske.

Den gemensamma krisledningsnämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare. Tre ledamöter från Karlstad kommun, två ledamöter har utsetts från Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors kommuner.

Munkfors ledamöter i krisledningsnämnden från 2018-2022

Mathias Lindquist (S)
Eric Henriksson (S)

Ersättare

Pia Falk (S)
Urban Karlsson (C)

Mer information om krisledningsnämnden på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats
Mer information om krisledningsnämnden samtliga ledamöter och ersättare på Karlstads webbplats

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2019-01-07
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se