Politiker i kommunstyrelsen

Politiker i kommunstyrelsen

Ordförande
Mathias Lindquist (S)

Vice ordförande
Eric Henriksson (S)

Ordinarie ledamöter
Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Sickan Persson (S)
Niklas Hartwig (S)
Mathias Andersson (S)
Erik Henriksson (S)
Annette Felixson (S)
Urban Karlsson (C)
Jörgen Hedeås (C)

Ersättare
Jenny Blom (S)
Karin Jensen (S)
Christer Nilsson (S)
Linnea Werner (S)
Marit Olsson (S)
Eric Clifford (S)
Anna-Karin Byström (S)
Håkan Larsson (S)
Alexander Larsson (S)
Birgitta Nilsson (S)
Peter Andersson (S)
Anders Henriksson (S)
Peter Larsson (S)
Agneta Johansson (S)
Rebekka Homilius (S)
Gunilla Sundkvist (S)
Annika Zetterström (C)
Anders Örtendahl (C)
Håkan Hagström (C)
Tore Lennartsson (C)
Christer Pettersson (C)
Martina Nilsson (C)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommunär kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se.

Publicering: 2016-01-12 | Ändrat: 2020-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se