Utskottet för lärande och stöd

Ordförande:

Pia Falk (S)

Vice ordförande:

Christer Nilsson (S)

Ordinarie ledamöter:

Pia Falk (S)
Christer Nilsson (S)
Jenny Blom (S)
Linnea Werner (S)
Helena Persson (FP)

Ersättare:

Agneta Johansson (S)
Björn Adolfsson (S)
Joakim Skyman (S)
Urban Karlsson (C)

Publicering: 2016-01-05 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se