Drift- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd.

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet. Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt.

Mer information finns på Karlstads kommuns webbplats

Publicering: 2016-02-09 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se