Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter - judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar - har från och med den 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Lagen säger att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur samt ha rätt till delaktighet och inflytande i sina frågor.

Mer information om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Publicering: 2017-11-20 | Ändrat: 2017-11-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se