Lärande och stöd – kontaktuppgifter

Verksamhetsområde lärande och stöd är kopplat till utskottet för lärande och stöd med ansvar för allt inom skola, utbildning, integration, individ och familjeomsorg (IFO) och arbetsmarknadsfrågor.

Kontakt

Verksamhetschef
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Rektor Forsnässkolan
Camilla Brandt
Telefon: 0563-54 11 98
Mail: camilla.brandt@munkfors.se

Rektor Munkerudsskolan
Helena Vennerström
0563-54 12 70
Mail: helena.vennerstrom@munkfors.se

Förskolechef
Marita Jansson
Telefon: 0563-54 12 82
Mail: marita.jansson@munkfors.se

Chef för individ- och familjeomsorg
Anna-Lena Andersen
Telefon: 0563-54 12 06
Mail: anna-lena.andersen@munkfors.se

Enheten ensamkommande barn/flykting
Henrik Lundell
Telefon: 0563-54 10 92
Mail: henrik.lundell@munkfors.se

Chef arbetsmarknadsenheten/Laxholmen resurscenter
Bert Andersson
Telefon: 0563-54 12 44
Mail: bert.andersson@munkfors.se

Publicering: 2016-01-26 | Ändrat: 2018-04-25
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se