Kommunledningskontor – kontaktuppgifter

Kommunledningskontorets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsfunktion samt administration till utskott och nämnder. Kommunledningskontoret handlägger och sköter även den löpande verksamhet kopplat till kommunens ekonomi, personalfrågor, näringsliv, turism och andra övergripande strategiska frågor för kommunen.

Kommunalråd
Mathias Lindquist
Telefon: 0563-54 10 12
Mail: mathias.lindquist@munkfors.se

Kommunchef
Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
Mail: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef
Maritha Lundström
Telefon: 0563-54 10 23
Mail: maritha.lundstrom@munkfors.se

Ekonomichef
Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Turist- och näringslivschef
Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
Mail: birgitta.svensson@munkfors.se

Publicering: 2016-01-27 | Ändrat: 2018-08-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se