Ledningsgrupp

Munkfors kommuns ledningsgrupp samordnar ledning och förvaltning över kommunens verksamheter.

Ledningsgruppen är det högsta beslutande organet på tjänstemannanivå.
Munkfors kommuns ledningsgrupp består av kommunchefen, de tre verksamhetscheferna, personalchef och ekonomichef samt kommunens kommunikatör.

Kontaktuppgifter ledningsgrupp

Kommunchef
Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
Mail: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef
Maritha Lundström
Telefon: 0563-54 10 23
Mail: maritha.lundstrom@munkfors.se

Verksamhetschef omsorg och stöd
Susanne Aristidou
Telefon: 0563-54 12 07
Mail: susanne.aristidou@munkfors.se

Verksamhetschef service
Anna Grenholm
Telefon: 0563-54 10 62
Mail: anna.grenholm@munkfors.se

Verksamhetschef lärande och stöd
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Ekonomichef
Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Kommunikatör
Nathalie Andersson
Telefon: 0563-54 10 08
Mail: nathalie.andersson@munkfors.se

Publicering: 2016-08-19 | Ändrat: 2020-06-04
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se