Ledningsgrupp

Munkfors kommuns ledningsgrupp samordnar ledning och förvaltning över kommunens verksamheter.

Ledningsgruppen är det högsta beslutande organet på tjänstemannanivå.
Munkfors kommuns ledningsgrupp består av:

Kommunchef
Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
Mail: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef
Maritha Lundström
Telefon: 0563-54 10 23
Mail: maritha.lundstrom@munkfors.se

Verksamhetschef omsorg och stöd
Susanne Aristidou
Telefon: 0563-54 12 07
Mail: susanne.aristidou@munkfors.se

Verksamhetschef service
Anna Grenholm
Telefon: 0563-54 10 62
Mail: anna.grenholm@munkfors.se

Verksamhetschef lärande och stöd
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Ekonomichef
Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Kommunikatör
Nathalie Andersson
Telefon: 0563-54 10 08
Mail: nathalie.andersson@munkfors.se

Publicering: 2016-08-19 | Ändrat: 2020-05-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se