Kommunalägda bolag

Koncernen Munkfors kommun består av kommunens två bolag; Munkforsbostäder AB samt Munkfors Energi AB.

Kommunen är helägare av Munkforsbostäder AB. Företaget har cirka 300 lägenheter och är det största bostadsbolaget i Munkfors kommun. Munkfors Energi AB ägs till 60 procent av kommunen. Resterande 40 procent ägs av Voestalpine Precision Strip AB. Munkfors Energi producerar mellan 45-50 GWh fjärrvärme och elkraft årligen och bioandelen uppgår till nära 100 procent. Energibolaget har cirka 600 kunder anslutna till nätet.

Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolagens styrelser.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se