Munkforsbostäder AB

Munkforsbostäder AB har cirka 300 lägenheter och därmed är Munkfors största bostadsförmedling.

Munkfors kommuns äger 100 % av Munkforsbostäder AB och driver bostadsförmedlingen helt utan enskilt vinstintresse.
Munkforsbostäder har tillhandahållit bostäder med hyresrätt i kommunen sedan 1967. Verksamheten bygger på en allmännyttig grund och långsiktiga affärsmässiga principer.

Lediga lägenheter

Munkforsbostäder har lediga lägenheter publicerade på webbplatsen bovision.se men du kan också kontakta Munkfordbostäder AB för mer detaljerade uppgifter om våra lediga lägenheter.
Du kan läsa om vår uthyrningspolicy i dokumentet Uthyrningspolicy.

Verksamheten

Munkforsbostäder AB ska utifrån en långsiktigt hållbar ekonomi förmedla attraktiva och tillgängliga samt trygga bostäder som bidrar till nöjda hyresgäster och en positiv utveckling för kommunen. Verksamheten ska präglas av ett samhällsansvar vilket innebär ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Verksamheten ska bedrivas med inriktning att minska miljöbelastningen.
Energieffektivisering, minskad vattenförbrukning och sortering av avfall är viktiga delar i detta arbete. Insatser på de områdena bidrar också till en långsiktigt god ekonomi och Munkforsbostäder verkar därför för en ökad miljömedvetenhet bland hyresgästerna. Bostädernas utformning, standard och servicenivå ska utvecklas utifrån efterfrågan och ekonomiska förutsättningar.

Synpunkter och önskemål

Vi tar gärna emot synpunkter och önskemål från våra hyresgäster för att skapa en bra boendemiljö.
Vi vill också gärna att våra hyresgäster är delaktiga i arbetet med att skapa en god boendemiljö.
I några av våra områden ansvarar hyresgästerna för en del yttre skötsel som till exempel klippning av gräsmattor.

Kontakt

Besöksadress
Smedsgatan 16
684 21 Munkfors

Postadress
Box 13
684 21 Munkfors

Telefon: 0563-54 10 18
Jourtelefon när kontoret är stängt: 070-66 22 311
Securitas störningsjour: 0771-50 60 91
Mail: munkforsbostader@munkfors.se

Besökstid: Måndag-fredag 10-12
Telefontid 8-15 (Lunch 12-13)

Björn Fogelberg, vd
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Sölvie Andersson, bovärd
Mail: solvie.andersson@munkfors.se

Publicering: 2016-01-07 | Ändrat: 2020-04-27
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se