Sekretess

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda. Det betyder att allmänheten inte har tillgång till dem.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilket sammanhang. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Skickar du ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” så hanteras ändå inte brevet som en sekretesshandling om inte offentlighets- och sekretesslagen medger det. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

Publicering: 2016-06-20 | Ändrat: 2016-06-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se