Munkfors kommunarkiv

Kommunen har både närarkiv och centralarkiv. Närarkiven, som finns på flera platser runt om i kommunen, innehåller handlingar som fortfarande är aktuella i verksamheten. När de inte används längre i det dagliga arbetet överlämnas de till centralarkivet.

Äldre handlingar från föregångarna till Munkfors kommun – Ransäters kommun, Munkfors municipalsamhälle och Munkfors köping – samt äldre handlingar för Munkfors kommun finns på Värmlandsarkiv för slutförvaring.

I arkivet förvarar vi arkivlagda handlingar från kommunens verksamheter och bolag, till exempel:

  • Protokoll från nämnder och utskott.
  • Diarieförda handlingar och ärenden.
  • Ekonomiska redovisningar och bokföring.
  • Betygskataloger och betygskopior.

Arkivets handlingar är allmänna, vilket innebär att alla har rätt att ta del av dem så länge de inte är skyddade av sekretess. Att begära ut material för studier på plats i kommunhuset är alltid kostnadsfritt. I de fall kopior krävs tas en avgift ut enligt fastställs taxa. För att vi ska kunna ge dig bästa service ring eller e-posta före ditt besök.

Till arkivets uppgifter hör också att ge råd och stöd i arkivfrågor till kommunens bolag och myndigheter samt att utöva tillsyn över dessa enligt det kommunala arkivreglementet.

Munkfors släktträd

Ransäters kommun 1843-1948* —> Munkfors köping 1949-1970 —> Munkfors kommun 1971-
*Tätorten Munkfors var municipalsamhälle 1941-1948.

Kontakt

AnnKatrien Jansson, arkivarie
Telefon: 0563-54 11 08
Mail: annkatrien.jansson@munkfors.se

Publicering: 2016-06-21 | Ändrat: 2019-09-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se