Ärenden och handlingar

Varje kommun har ett diarium och där samlas alla inkomna och utgående handlingar. Handlingar som inkommer till kommunen är offentliga och får i de flesta fall läsas av alla.

Den mesta av all offentlig kommunikation mellan kommunen, invånare, myndigheter och företag finns sparat som inkommande eller utgående post i kommunens diarium. Alla handlingar som inkommer till kommunen räknas som allmänna handlingar och får läsas av alla, enligt tryckfrihetsförordningen. En del av dessa allmänna handlingar kan omfattas av sekretess, enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Mer information om allmänna handlingar finns här

Vill du ta del av en allmän handling eller veta mer om ett ärende?

Munkfors kommun har inget diarium som är sökbart för allmänheten. Vill du begära ut en allmän handling kan kommunsekreterarna, som också är kommunens registratorer, hjälpa dig med detta.

Kontakt

Thony Liljemark, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 52
Mail: thony.liljemark@munkfors.se

Maria Lindqvist, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 53
Mail: maria.lindqvist@munkfors.se 

Publicering: 2016-02-05 | Ändrat: 2019-07-19
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se