Enskilt vatten

Är man inte ansluten till kommunens vattennät har man ofta en egen brunn, som är borrad eller grävd.

Bor man på landsbygden kan det betyda att man har enskilt vatten. Har man enskilt vatten innebär det att man måste sköta brunnen själv, bland annat gäller det att ta vattenprov med jämna mellanrum. Det gör man genom att kontakta laboratorium som kan utföra kontrollen.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren eller ägarföreningens ansvar att kontrollera att vattnet man använder är av god och hög kvalitet.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se