Kommunalt dricksvatten

Vårt dricksvatten har vunnit pris för Sveriges godaste vatten och håller en mycket hög kvalitet. Vattnet kontrolleras noga genom regelbundna provtagningar.

Munkfors kommuns dricksvatten kommer från sjön Stora Ullen i Hagfors kommun. Vattnet pumpas sedan vidare till Ullenverket och därefter till ledningsnät. Vårt dricksvatten har vunnit pris för Sveriges godaste vatten och håller en mycket hög kvalitet.

Regelbundna kontroller

Vattnet går igenom regelbundna provtagningar där fosforhalt och ph-värde dagligen kontrolleras. Övriga kontroller utförs av ett oberoende externt laboratorium. Det kommunala dricksvattnet i Munkfors har en hårdhet på cirka 0,77 °dH, och räknas som mycket mjukt. Flourhalten är 0,073 milligram per liter (låg halt och ger ett begränsat kariesförebyggande skydd).

Kontakta oss

Har du frågor om det kommunala dricksvattnet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst som har öppet måndag-torsdag 09.00-12.00. Du kan också maila ditt ärende till kommun@munkfors.se.

Vid akuta ärenden

Vid akuta ärenden när kundtjänst har stängt för dagen kan du ringa kommunens växel,  0563-54 10 00.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-01-09
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se