Taxa för vatten- och avloppsanläggning

Här kan du ta del av taxan för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

För att kostnaderna för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska täckas, är man som fastighetsägare skyldig att betala en avgift för tjänsten om man exempelvis har kommunalt dricksvatten eller kommunalt avlopp. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan.

Läs VA-taxan i sin helhet

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se