Reningsverken

I Munkfors kommun finns två reningsverk. Ett i Ransäter och ett på Näset i Munkfors.

Reningsverken renar avloppsvattnet i Munkfors kommun och ser till att vattnet är av god kvalitet.

Näset

Reningsverket på Näste i Munkfors är dimensionerat för 4 500 pe. Det byggdes 1968 och en omfattande renovering av reningsverket gjordes 1975. Under åren 2006-2007 skedde en ny uppdatering gällande el-, ventilation- och maskinutrustning. Reningsprocessen sker mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Kontakt

Åkervägen 6
Munkfors
Telefon: 0563-52 189
Drifttekniker: Tomas Bjelv
Mail: tomas.bjelv@munkfors.se

Ransäters reningsverk

Reningsverket i Ransäter byggdes på 60-talet och är dimensionerat för 200 pe. År 1975 skedde en ombyggnation av reningsverket och reningsprocessen utökades då till att även omfatta kemisk rening, tidigare var det enbart mekanisk rening. År 2005 uppdaterades verksamheten när el, VVS och styrning byttes ut.

Kontakt

Rudstorp 1:52
Drifttekniker: Tomas Bjelv
Mail: tomas.bjelv@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2017-01-26
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se