Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ansvara för en avloppsanläggning, ett så kallat enskilt avlopp.

När du har ett enskilt avlopp ska du ha en avloppsanläggning bestående av åtminstone en slamavskiljare, ofta kallad 3-kammarbrunn, och efterföljande rening i en infiltrationsbädd.
För att en enskild avloppsanläggning ska fungera måste slamavskiljaren bli tömd med jämna mellanrum. Efter en tömning måste även en efterföljande rening ske. Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång om året för att reningen ska fungera optimalt. Det är entreprenörer som är anlitade av Munkfors kommun som utför tömning av slamavskiljare på en enskild avloppsanläggning.

Tillstånd är ett krav för enskilt avlopp

Du måste ha tillstånd för ditt enskilda avlopp, det kan du ansöka om hos miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors kommun.

På Forshaga kommuns webbplats kan du ladda ner blanketten för ansökan. Du hittar ansökan under fliken ”Vatten och avlopp”.

Kan leda till förorening av dricks- och badvatten

Ett dåligt renat avloppsvatten är farligt. Det kan leda till spridning av bakterier, parasiter och virus som kan göra oss sjuka när vi badar i sjöar och vattendrag. Det är även viktigt att tänka på att ett orent avloppsvatten kan förorena både ditt eget och grannarnas dricksvatten.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se