Kommunalt avlopp

Allt som spolas ned i avloppet kommer till slut till något av reningsverken i Munkfors kommun.

Munkfors kommun har två avloppsreningsverk som renar avloppsvatten, ett i Ransäter och ett på Näset i Munkfors. Varje dygn renar de tillsammans i genomsnitt cirka 2 070 kubikmeter vatten.

Hur renas vattnet i Munkfors reningsverk?

  • Först görs en mekanisk rening som tar bort fasta partiklar. Fasta partiklar som är större än fem milimeter fastnar i en gallersil och sandfång, och sjunker till botten.
  • Därefter görs en kemisk fällning med polyaluminiumklorid som fällningskemikalie. Den tillsätts som förfällning och efterfällning. Flockar av föroreningar bildas och sjunker till botten.
  • Sist görs en biologisk rening där mikroorganismer bearbetar föroreningarna genom att syre bryter ner organiskt material i vattnet.

Vid normalt flöde tar det cirka 18 timmar för det smutsiga vattnet att gå igenom hela reningsprocessen. När vattnet är rent leds det ut i Klarälven. Miljö- och byggnadsnämnden i Forshaga kommun, ansvarar för tillsyn av verksamheten.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se