En arbetare i orange kläder gör tummen upp i en grop. En annan arbetare i likadana kläder står på en bandgrävares band vid gropens rand.

Vägarbeten

Här kan du ta del av aktuella vägarbeten i Munkfors - Ransäter.

Nu rustar vi upp Bergsgårdsvägen  

Detta gör vi

Munkfors kommuns serviceavdelning kommer att börja arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar i ditt område då de nuvarande är i dåligt skick. Samtliga ledningar i gatan kommer att bli utbytta mot nya. Asfalten kommer att rivas upp i hela gatan och ny beläggning kommer att läggas på år 2021. Även gatubelysningen kommer att bli utbytt.

Arbetet kommer att delas in i tre etapper.

Etapp 1

Sträcker sig från Munkgatan till Laggaråsvägen. Arbetet börjar vecka 18 år 2019 och pågår så länge som vädret tillåter.

Etapp 2

Sträcker sig från korsningen Laggaråsvägen till och med Bergsgårdsvägen 32-33. Arbetet börjar våren 2020.

Etapp 3

Resterande del av Bergsgårdsvägen blir färdigställd under våren 2021.

Så blir du påverkad

Under arbetets gång kommer gatuavstängningar att bli nödvändiga vilket gör att framkomligheten på gatan kan vara begränsad.

Vattnet kommer tillfälligt att vara avstängt i samband med att nya ledningar blir inkopplade men du kommer få meddelade om vattenavstängning i förväg.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som kan förekomma under tiden som vi arbetar för att förbättra va-systemet i ditt område.

Kontakt

Teknisk chef

Kjell Bengtsson
Telefon: 0563-54 10 32
E-post: kjell.bengtsson@munkfors.se

Publicering: 2018-06-09 | Ändrat: 2020-09-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se