Vägarbeten 2019

Här kan du ta del av vilka vägar vi kommer att utföra vägarbeten på under året. I år är det del av Berggårdsvägen som kommer att rustats upp.

Nu rustar vi upp Bergsgårdsvägen  

Detta gör vi

Munkfors kommuns serviceavdelning kommer att börja arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar i ditt område då de nuvarande är i dåligt skick. Samtliga ledningar i gatan kommer att grävas upp och ersättas med nya. Asfalten kommer att rivas upp i hela gatan och ny beläggning kommer att läggas på år 2021. Gatubelysningen längs med vägen kommer också att bytas ut.

Arbetet kommer att delas in i tre etapper.

Etapp 1

Sträcker sig från Munkgatan till Laggaråsvägen. Arbetet börjar vecka 18 år 2019 och pågår så länge som vädret tillåter.

Etapp 2

Sträcker sig från korsningen Laggaråsvägen till Bergsgårdsvägen 32-33. Arbetet börjar våren 2020.

Etapp 3

Resterande del av Bergsgårdsvägen färdigställs under våren 2021.

Så påverkas du

Under arbetets gång kommer gatuavstängningar att bli nödvändiga vilket gör att framkomligheten på gatan kan vara begränsad.

Vi kommer också behöva stänga av vattnet tillfälligt i samband med att vi kopplar in de nya ledningarna. Vi informerar dig i god tid innan vattnet stängs av.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som kan förekomma under tiden som vi arbetar för att förbättra va-systemet i ditt område.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till Kjell Bengtsson, teknisk chef, 0563-54 10 00.

Publicering: 2018-06-09 | Ändrat: 2019-05-10
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se