Parkarbete

Munkfors kommun ansvarar för skötseln av kommunala parkytor, lekplatser, grönytor och bostadsområdens utemiljö. Bland annat genom trädgårdsskötsel, gräsklippning och trimning.

Parkarbetet brukar vanligtvis påbörjas under slutet av april, då sopas gräsmattorna och gräskanter, som fått plogskador, lagas. Arbetet med planteringar är väderberoende men vanligtvis påbörjas det i slutet av maj eller början på juni.

Gräsklippning

Gräsklippningsarbetet börjar i maj och går efter ett rullande schema. Alla gräsmattor i kommunens regi klipps ungefär en gång i veckan fram till oktober. Därefter påbörjas arbetet med lövupptagning innan vintern tar vid.

Kontakt

Kjell Bengtsson, teknisk chef
Telefon: 0563-54 10 32
Mail: kjell.bengtsson@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se