En man sätter upp panel för solceller på ett tak

Solkartan

Solen är en fantastisk energikälla och dessutom gratis och miljövänlig.

Att investera i en solvärme- eller solcellsanläggning kostar under investeringsfasen men den producerande energin är så gott som gratis och ger inga utsläpp.
I Sverige har vi bra solförhållanden och i Munkfors kommun finns områden med riktigt bra lägen för solenergi, både för privatpersoner och företag.
Gå in på solkartan redan i dag och titta hur det ser ut för just dig. Solkartan visar hur mycket solenergi ditt hustak kan komma att producera per år men också möjlig besparing, både med avseende på el och värme från solen.
Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte är några exakta siffror utan beräknade värden och statistik.
Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning och en översyn av takets konstruktion.
Tänk också på att alltid kontakta kommunen innan installationen då det kan krävas bygglov.

Så använder du solkartan

Leta upp ditt hus genom att zooma in och klicka på ditt hustak. Då får du upp en informationsruta som visar potentialen för solel och solvärme.
Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.
Du har även själv möjlighet att ändra storleken på installationerna genom att ändra ytan på anläggningen.
Priset på el har vi satt till 1,4 kr/kWh men kan också ändras om du vet just ditt pris.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Jonas Höglund
Telefon: 054-17 23 50
E-post: jonas.hoglund@forshaga.se

Ulrika Thorén
Telefon: 054-17 22 36
E-post: ulrika.thoren@forshaga.s

Publicering: 2016-12-19 | Ändrat: 2020-09-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se