Biltvätt

Tvätta bilen – hur gör man det på ett sätt som är bra för miljön? Att tvätta bilen direkt på gatan är inte tillåtet och därför vill vi ge lite tips och råd för de som vill vara rädda om vår miljö.

Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall som har rening av tvättvattnet. Rekommendationen är att du enbart ska använda bilvårdskemikalier som är anpassade för anläggningen och som inte stör själva reningsprocessen. Det är inte enbart rengöringsprodukterna vi använder till biltvätt som är en av miljöbovarna. Det vi tvättar bort från bilen, exempelvis olja och asfaltsrester, är heller inte bra ur ett miljöperspektiv.

Om man står på gatan och tvättar bilen finns i princip två vägar för tvättvattnet. Antingen går det helt orenat ut i närmaste vattendrag (slutligen i en större så kallad recipient, ofta Klarälven) eller också hamnar vattnet i en brunn som leder det vidare till reningsverket. Det är ju visserligen bättre att vattnet hamnar i reningsverket, men det är inte att rekommendera eftersom verket inte är anpassat för denna typ av rening.

Välj tvätthall

Det allra bästa skyddet för miljön är att tvätta bilen i en tvätthall med en avskiljare för oljerester och metaller. Här försäkras man om att både avfettningsmedel och smuts från bilen separeras från tvättvattnet innan det förs vidare. Det näst bästa alternativet är att tvätta bilen på en grusplan eller gräsmatta. Detta för att tvättvattnet då filtreras genom marken innan det når vattendragen. Det finns dessutom mikroorganismer i marken som hjälper till med nedbrytning av de farliga ämnena.

Använd miljömärkta produkter

Använd alltid miljömärkta tvättmedel (Svanen eller Bra miljöval) och försök minska användningen av avfettningsmedel. Måste du använda avfettningsmedel, välj ett aromatfritt eller lågaromatiskt sådant. Var också försiktig med specialmedel som till exempel fälgtvätt och dylikt, detta är ofta starka produkter som i de flesta fall kan ersättas med vanligt diskmedel.

Publicering: 2016-02-11 | Ändrat: 2016-03-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se