Energi- och klimatplan

Munkfors kommun har en energi- och klimatplan som är antagen 2011-06-21.

Den negativa klimatpåverkan som utsläppen av växthusgaser till atmosfären ger upphov till påverkar såväl Sverige och Europa som hela vår planet. Energi- och klimatfrågan är därför med sin miljöpåverkan en av de största utmaningarna som världen och Munkfors kommun står inför. Frågan har även en tydlig koppling till kommunikationer, sysselsättning och näringslivsutveckling.

Tar vårt ansvar

Det sätt som vi arbetar med energi- och klimatfrågor är därför av betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Munkfors kommun. Genom att upprätta en klimatplan visar således Munkfors kommun att vi arbetar för att ta vårt ansvar för att nå de nationella och regionala klimatmålen.

Läs energi- och klimatplanen i sin helhet

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se