Avgifter, taxor, vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Från och med 1 mars 2017 har kommunfullmäktige beslutat att använda en ny taxa enligt SKL:s senaste modell. Den baserar sig i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga från start till mål.

Ärenden inkomna från och med 1 mars 2017 debiteras efter den nya taxan, och ärenden inkomna före den 1 mars 2017 debiteras efter den gamla taxan. Nedan följer några prisexempel på vanliga åtgärder enligt den nya taxan.

Exempelavgifter inom detaljplan utan avvikelse:

Nybyggnad av enbostadshus 19 067 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd (<50 kvm) 7 461 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus med tekniskt samråd (>50 kvm) 14 508 kr

Tillbyggnad enbostadshus utan tekniskt samråd (<30 kvm) 7 461 kr

Tillbyggnad enbostadshus med tekniskt samråd (>30 kvm) 14 508 kr

Fasadändring en-, tvåbostadshus, komplementbyggnad 3 730 kr

Inglasning av altan/uterum 4 145 kr

Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus 4 145 kr

Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd 2 487 kr

Exempelavgifter anmälningsärenden:
Installation av eldstad eller rökkanal 2 487 kr

Attefallshus utan tekniskt samråd, max 25 kvm 4 145 kr

Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, max 15 kvm 4 145 kr

För fler prisexempel se prislista upplagd under rubriken Dokument här på sidan.

Kontakt

Är du osäker på vad din åtgärd kostar eller vill veta mer om vår taxa är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen.
Telefon: 054-17 20 00
Mail: mbn@forshaga.se

Publicering: 2017-09-01 | Ändrat: 2017-09-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se