Elda utomhus

Varje får räddningstjänsten släcka bränder som har spridit sig i skog och mark. En vanlig anledning till att elden sprider sig är att den som eldar inte har med sig släckutrustning. I bland har personen inte tagit hänsyn till att det är torrt ute eller att det blåser.

En annan orsak kan vara att den som eldar inte kan släcka elden själv. Nedan har vi sammanställt ett par råd för dig som tänker elda utomhus.

Visa hänsyn till grannar

Av miljöskäl är det sällan tillåtet att elda i tätbebyggt område. Miljöförvaltningen på din kommun kan svara på om det är tillåtet för dig. Det är alltid förbjudet att elda annat är ris och mindre trädgårdsavfall oavsett plats. Även om du får tillstånd att elda av miljöförvaltningen är det bra att tänka på vindriktningen, så att du inte stör dina grannar. Dela upp rishögen eller gräsytan i mindre delar och elda en del i taget. Då har du både större kontroll över elden och det blir mindre rök.

Ordentlig släckutrustning

Du måste kunna släcka elden själv. Se till att du har släckutrustningen tillgänglig. Om elden sprider sig behöver du ha en telefon så att du snabbt kan ringa 112.

Var medveten om väder och vind

Om det är torrt eller blåser ska du inte elda. Du kan kontrollera brandrisken på dinsakerhet.se. Är det över tre i brandrisk bör du vänta tills brandrisken går ner. Elda bara när det är ljust ute.

Anmäl till räddningstjänsten att du ska elda 

Om du ska elda i större omfattning ska du anmäla det till oss på räddningstjänsten. Det gör du genom att ringa till brandmästaren på kontorstid. Telefonnumret är 054-540 28 80. Med större omfattning menas en brasa som är större än 2x2x2 meter.

Om du störs av någon annan som eldar

Om du störs av någon annan som eldar, ta kontakt med den som eldar och försök att lösa problemet. Lyckas ni inte komma överens vänder du dig till din kommuns miljöförvaltning.

Publicering: 2016-02-09 | Ändrat: 2016-06-29
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se