Verksamheter

Måste min verksamhet sortera matavfall?

Det är frivilligt att sortera matavfall. Det kommer däremot vara dyrare att inte göra det så genom att sortera kan du hålla nere dina kostnader och bidra till en hållbarare utveckling i Munkfors kommun. Enligt den nya renhållningstaxan kommer det vara 28 procent dyrare att inte sortera matavfall än att göra det.

Hur funkar det?

När det blir dags kommer du få en blankett från kommunen där du kan välja om du vill sortera matavfall eller inte. I avgiften för ditt matavfallsabonnemang ingår matavfallskärl och matavfallspåsar. Matavfallet kastas i ett brunt 140 liters skadedjurssäkert kärl. Det ska precis som det gröna restavfallskärlet vara placerat i ett utrymme som är tillgängligt för renhållningsförarna. Matavfallskärlet behöver inte förvaras kylt.

Vid optimal sortering av matavfall kan du minska på antalet restavfallskärl, alternativt gå ner i volym och därigenom minska dina renhållningskostnader.

Ansvarsfördelning

Ditt ansvar som kund:

  • se till att det är lätt att ta sig in i soprummet och att hämtningsförhållandena följer de föreskrifter som finns
  • köpa in utrustning som ska användas i köket/ verksamheten

Kommunens ansvar:

  • att se till att ert mat- och restavfall hämtas enligt avtal
  • att tillhandahålla matavfallskärl och matavfallspåsar

Utrustning för intern hantering av matavfall som säckhållare med mera ingår inte i renhållningskostnaden, det får ni köpa själv. Kommunen kan hjälpa dig att titta på vilken utrustning som kan tänkas behövas.

Att tänka på innan ni börjar sortera matavfall

Informera

Det är viktigt att alla i verksamheten känner till hur matavfallet ska sorteras. Informera gärna på ett personalmöte.

Sortera rätt

  • Endast de bruna papperspåsarna avsedda för matavfall tillhandahållna av kommunen får användas.
  • Plastpåsar, bioplastpåsar eller andra papperspåsar får inte användas eftersom de inte bryts ner i biogasanläggningen. Detta gäller även bioplastpåsen.
  • För att kunna göra biogas och biogödsel av matavfallet får det inte förekomma förpackningar eller annat hushållsavfall i matavfallet.
  • Rester av kött, fisk, grönsaker, frukt och bröd med mera räknas som matavfall.
  • Cigarettfimpar, servetter, kapsyler, ätpinnar, vinkorkar och dylikt  hamnar ofta bland matrester men får inte läggas tillsammans med matavfallet.
  • Vid beredningsplats och disk är det bra att ha små plastkärl som sedan töms i de större kärlen.

Förvara

Matavfallet kastas i ett brunt 140 liters skadedjurssäkert kärl. Det ska precis som det gröna matavfallskärlet ni har ni vara placerat i ett utrymme som är tillgängligt för renhållningsförarna. Soprummet behöver inte vara kylt. Vid optimal sortering av matavfall kan du minska på antalet restavfallskärl, alternativt gå ner i volym.

Tänk på…

ett välsorterat avfall är inte bara bra för miljön utan även för ekonomin. Eftersom det är dyrare att inte sortera sitt matavfall så tjänar man på att redan från start försöker etablera en god rutin för sortering av matavfall.

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-03-12
Sidansvarig: Natalie Broqvist | natalie.broqvist@munkfors.se