Varför ska man källsortera?

Att sortera sitt hushållsavfall är ett sätt för den enskilde individen att minska miljöförstöringen. Genom återvinning av soporna får vi en rad positiva effekter, som till exempel minskad material- och energiåtgång och mindre mängd deponerat avfall.

Det är när vi ska källsortera vårt hushållsavfall som vi i första hand kommer i kontakt med systemen för återvinning och omhändertagande av avfall. Därför är det viktigt att varje enskild medborgare tar sitt miljöansvar.

Syftet med källsortering

Syftet med källsortering av hushållsavfallet är dels att sortera ut det som är farligt för miljön och som måste hanteras på särskilt sätt, till exempel batterier och gammal motorolja från bilen, dels att göra det möjligt att återvinna exempelvis förpackningar.

Minska avfallsmängden

Avfallsmängderna som måste samlas in minimeras då och miljöbelastning blir därmed mindre. Allt går inte att återvinna men om papper, förpackningar och matavfallet sorteras ut minskas avfallsmängderna avsevärt. Matavfallet kan återvinnas genom kompostering.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-01-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se