Uppehåll i hämtning

Ska du på långresa? Jobba utomlands ett år? Du kan medges uppehåll i hämtning om din fastighet inte kommer nyttjas under minst en sammanhängande tid om 12 månader för ditt permanenta boende. För fritidshus gäller minst hela hämtningssäsongen. Ansökan ska lämnas senaste en månad innan avsedd uppehållsperiod till den renhållningsansvariga nämnden.

Blankett för ansökan om uppehåll i hämtning.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen

Om du själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett sätt som inte utgör olägenheter för människors hälsa och miljö kan du ansöka om detta till den tillsynsansvariga nämnden och därmed befrias från skyldighet att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Kontakta kundtjänst på 0563-54 10 00 för ytterligare information.

Publicering: 2019-09-05 | Ändrat: 2019-09-05
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se