Avgifter för renhållning

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret.

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad och får enligt självkostnadsprincipen (kommunallagen 8 kap. 3c §) inte överstiga kostnaden för avfallshanteringens samlade tjänster och avgifter. Självkostnaden avser inte kostnaden för den enskilda prestationen utan de samlade kostnaderna för hela avfallsverksamheten.Avgifterna skiljer från mellan kommuner beroende på lokala förutsättningar, ambitioner, prioriteringar och mål samt service på återvinningscentralen.

Grundavgift

Oavsett hur liten eller stor soptunna du har så betalar alla en grundavgift. Grundavgiften täcker kostnaden för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfall och farligt avfall, insamling, transporter, fordon, drift och underhåll. I Munkfors är den enligt 2018 års antagna renhållningstaxa:

  • 700 kr för småhus, en- och tvåfamiljshus (villa, parhus, rad- och kedjehus)
  • 585 kr för fritidshus
  • 350 kr per lägenhet i flerfamiljshus
  • 0 kr för verksamheter (företag, organisationer, myndigheter och säsongsverksamheter)

Rörlig avgift – du väljer storlek

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall. Det minsta är 140 liter, andra storlekar är 240, 370 och 660. 370 och 660 kärlen tillhandahålls endast för verksamheter och flerfamiljshus. Det bruna kärlet avsett för matavfall är alltid 140 liter.

Hämtningsintervall

Standard är att ditt hushållsavfall hämtas varannan vecka. De bruna kärlen töms minst varannan vecka. Som mest kan du få det tömt en gång i veckan. Flerfamiljshus och verksamheter kan ha tätare hämtningsintervall. 52 gånger per år för både restavfall och matavfall samt 104 och 156 gånger för restavfall.

Om du som villaägare sorterar matavfall i det bruna kärlet eller har hemkompost och har ett 140 l grönt restavfallskärl kan du ha ett glesare hämtningsintervall än varannan vecka. Om du sorterar matavfall eller har en hemkompost och vill ändra ditt hämtningsintervall till 13 gånger per år eller 4 gånger per år kontakta vår kundtjänst på 0564-54 10 00. Om du inte redan har en hemkompost men vill skaffa en, vänligen klicka här för mer information.

Prislista för villor och fritidshus 2019

Villa : matavfall + restavfall 140 liter varannan vecka 1386 kr/år

Villa : hemkompost + restavfall 140 liter varannan vecka 1233 kr/år

Villa: osorterat restavfall 140 liter varannan vecka 1774 kr/år

Villa : matavfall + restavfall 240 liter varannan vecka 2080 kr/år

Villa: osorterat restavfall 240 liter varannan vecka 2662 kr/år

Villa : matavfall + restavfall 140 liter 13 gånger/år 786 kr/år

Villa : hemkompost + restavfall 140 liter 13 gånger/år 700 kr/år

Villa: matavfall + restavfall 140 liter 4 gånger/år 660 kr/år

Villa: hemkompost + restavfall 140 liter 4 gånger/år 250 kr/år

Fritidshus: matavfall + restavfall 140 liter 9 gånger/år 485 kr/år

Fritidshus: osorterat restavfall 140 liter 9 gånger/år 621 kr/år

Fritidshus: osorterat restavfall 240 liter 9 gånger/år 928 kr/år

Fritidshus: osorterat restavfall 140 liter 16 gånger/år 1121 kr/år

Fritidshus: osorterat restavfall 240 liter 16 gånger/år 1638 kr/år

Byte av kärlstorlek 200 kr

Extra tömning, kärl/säck utöver abonnemang 100 kr

Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-09-05
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se