På hämtningsdagen

Placering

På hämtningsdagen ska ditt sopkärl i första hand stå vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats. Det ska placeras så att den kan hämtas med baklastad bil med sopkärlets handtag vänt mot hämningsriktningen.Hämtningstid är vardagar 06.00-22.00. För att vara säker på att dina sopor blir hämtade ska sopkärlet stå på sin plats för klockan 06.00 på hämtningsdagen. Ställ gärna fram kärlet kvällen innan om det inte är möjligt att alltid låta det stå på hämtningsplatsen.

Vikt och fyllnadsgrad

Sopkärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas eller vara så tungt att det blir svårt att flytta på det eller att arbetsmiljökrav kan tillgodoses. Avfallets vikt bör inte överstiga 1 kg per 10 liter och skall inte överstiga 1,5 kg per 10 liter.

Drag- och transportväg

Avståndet mellan behållarens hämtningsplats och hämtningsfordonets uppställningsplats bör inte överstiga 7,5 meter, och skall inte överstiga 15 meter om särskilda skäl finns. Längre avstånd medför dyrare hämtning.  Dragvägen, sträcken mellan hämtningsplatsen och sopbilen, ska beså av ett jämt och hårt underlag samt hållas fri från hinder, trånga passager och vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Tömt sopkärl lämnas där det hämtats med undantag för tillfälligt försvårande snö- eller nederbördsrelaterade situationer.

Det är upp till dig som fastighetsinnehavare att se till att transportvägen fram till behållarens hämtningsplats hålls i farbart och framkomligt skick. Om transportvägen är i ett sådant skick att det medför en arbetsmiljörisk riskerar du att inte få ditt kärl tömt.

Se till att drag- och transportväg är snöröjd och halkbekämpad och inte medför en arbetsmiljörisk, då kanske ditt sopkärl inte kan bli tömt.

Publicering: 2019-09-05 | Ändrat: 2019-09-05
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se