Sophämtning

NordRen är det företag som på kommunens uppdrag hämtar ditt hushållsavfall ur sopkärlet och det är kommunfullmäktige som bestämmer vad du ska betala i renhållningstaxa för din sophämtning.

I soppåsen ska man lägga så lite som möjligt, då gör du nämligen miljön en tjänst. Det betyder att du enbart ska lägga det som är brännbart i sopkärlet. Övrigt ska du sortera och lämna på våra återvinningsstationer eller på återvinningscentralen.

Följande veckor är det månadshämtning

Hämtning udda vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Hämtning jämn vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Följande veckor är det kvartalshämtning

Hämtning udda vecka: 3, 17, 29, 41
Hämtning jämn vecka: 4, 18, 30, 42

Sophämtning för fritidshus

  • 9 hämtningar, varannan vecka, från 15 maj till 15 september.
  • 16 hämtningar, det vill säga en gång per månad under vinterhalvåret samt varannan vecka 15 maj till 15 september.
  • 26 hämtningar, det vill säga varannan vecka året om.

Under övrig tid kan man beställa extrahämtning för 100 kronor + eventuell extra säck för 100 kronor. Extrasäcken finns att köpa på kommunhuset och på OKQ8. Extrasäcken placerar du bredvid till ordinarie sopkärl och den ska vara märkt med anläggningsnummer och/eller adress.

Kontakt

Jolanta Nowicka
Telefon:  0563-54 11 49
Mail: jolanta.nowicka@munkfors.se

Publicering: 2016-02-24 | Ändrat: 2018-12-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se