Renhållningstaxa

Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter. Avgifterna finns i renhållningstaxan som beslutas av kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader för:

  • Grovavfall, sortering och återvinning.
  • Farligt avfall, sortering och återvinning.
  • Tillgång/kostnad för återvinningscentral.
  • Administration.
  • Deponering.

I den rörliga avgiften ingår bland annat kostnaden för:

  • Kärlkostnad.
  • Insamling.
  • Hantering.
  • Transport till förbränning.
  • Förbränning av avfallet.

Läs renhållningstaxan med dess tillämplingsanvisningar i sin helhet

Kontakt

Jolanta Nowicka
Telefon:  0563-54 11 49
Mail: jolanta.nowicka@munkfors.se

Publicering: 2016-01-11 | Ändrat: 2016-06-02
Sidansvarig: Anna Lindbäck | anna.lindback@munkfors.se