Renhållningsordning

Enligt miljöbalkens bestämmelser ska det finns en renhållningsordning för varje kommun. Den ska innehålla föreskrifter och riktlinjer för hantering av avfall inom kommunen.

Sunne, Torsby och Hagfors och Munkfors kommuner har gemensamma föreskrifter för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här kan exempelvis du som fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som åvilar olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Renhållningsordningen ska också innehålla en avfallsplan med uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Publicering: 2016-02-15 | Ändrat: 2019-01-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se