Från matavfall till biogas

Är du nyfiken på hur dina matrester blir till biogas? Här guidar vi dig genom hela processen.

Biogas är ett av världens renaste bränslen. Det är 100 procent förnyelsebart och helt producerat av organiskt material. Biogasproduktionen imiterar växters naturliga kretslopp. Skillnaden vid biogasproduktionen är att det sker under kontrollerade former och gasen som bildas tas till vara. Inga nya växthusgaser tillförs till atmosfären och dessutom bildas biogödsel som ersätter miljöskadligt konstgödsel i våra lantbruk. Bra för naturen och bra för klimatet!

Sortera

Matavfallet slänger du in en brun påse som sedan kastas i en brun tunna. Matavfallet hämtas sedan av vår entreprenör Nordren.

Förbehandla
Innan matavfallet kan bli biogas måste det förbehandlas. Under förbehandlingen krossas matavfallet och icke-organiskt material tas bort. Detta görs för att underlätta rötningen.

Hygienisering
Matavfallet blandas med gödsel i en lagringstank och värms upp för att förhindra bakteriell smitta, till exempel salmonella.

Rötning – en jättelik komage
Efter uppvärmningen pumpas materialet in i rötkammaren. Rötningen är den process som ger upphov till biogas och biogödsel i biogasanläggningen. Att använda sig av rötning är det bästa ur ett miljöperspektiv eftersom det både bildas biogas och biogödsel.

I rötkammaren tillförs gräs. Rötkammaren fungerar som en jättelik komage där mikroorganismer bryter ned avfallet och biogas bildas. I en rötkammare som håller 37 grader tar det cirka 30-40 dygn för biogasen att bildas.

Ekologiskt biogödsel
Materialet som blir kvar i rötkammaren efter rötningen bildar biogödsel. Gödslet levereras sedan till bönderna som använder det på sina åkrar.

Gasen uppgraderas
Innan biogasen kan användas som fordonsbränsle eller distribueras på naturgasnätet måste den råa biogasen uppgraderas. Då tas bland annat koldioxid bort för att öka gasens energiinnehåll.

Tuta och kör!
Efter att gasen har blivit uppgraderad trycks den upp till tankstationer eller till flak som transporterar gasen vidare till andra tankstationer.

Publicering: 2019-01-14 | Ändrat: 2019-01-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se