Bruna påsen

80 procent av alla kommuner som sorterar sitt matavfall använder papperspåse.  är tillverkat av speciellt papper för matavfallsinsamling och biogasproduktion. Påsen andas vilket gör att avfallet torkar istället för att ruttna.

Fördelarna med papperspåsen framför bioplastpåsen är många:

  • Papperspåsen har en lägre klimatpåverkan i produktionsledet.
  • Papperspåsen är helt förnyelsebar. Bioplastpåsen består inte enbart av förnyelsebar råvara utan även av polyester vilket tillverkats av råolja.
  • Papperspåsen ventileras bättre än bioplastpåsen. Fukten från maten kan avdunsta vilket minskar påsens vikt och således leder till mindre tunga transporter och lägre miljöpåverkan.
  • Papperspåsen är den enda påsen som biogasanläggningen i Karlskoga, dit Munkfors kommer skicka sitt matavfall, accepterar.

Ingen plast!
Bioplastpåsen behöver hög värme och mycket syre för att brytas ner och den miljö finns inte i rötkammaren på biogas anläggning då biogasproduktion med rötning kräver en syrefri miljö. Bioplasten, precis som vanlig plast, bildar istället långa ”trådar” som fastnar i maskineriet och saktar ner produktionen. Papperspåsen bryts däremot ner samtidigt med matavfallet.

Papperspåsen sänder även ut ett budskap om att plast inte hör hemma i matavfallet. Det blir extra viktigt att tänka på om vi vill kunna ta tillvara på biogödslet som uppstår vid rötningen. Biogödselet är ekologisk certifierad och kan med fördel därför spridas på våra åkrar. Däremot vill vi inte att plastrester ska spridas på våra åkrar vilket gör det extra viktigt att inte plastrester finns i matavfallet.

Använd heller inte en plastpåse runt matavfallspåsen, ta hellre två styckena matavfallspåsar om du tycker det behövs. Det är viktigt att du använder påshållaren så att matavfallspåsen kan andas. Om du sätter matavfallspåsen i en plastpåse istället för påshållaren stannar fukten kvar i påsen vilket ökar risken för lukt och att påsen går sönder

 

 

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-03-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se