Matavfallssortering

Köra buss på bananskal, fikarester eller gräddfilen som passerat sitt bäst före-datum.

Låter det för bra för att vara sant? Det är det faktiskt inte. Maten som du slänger i ditt sopkärl är med på ett fantastiskt uppdrag och gör stor nytta för miljön.

Varför sortera matavfall?

Hushåll i Munkfors kommun har börjat sortera ut sitt matavfall så att den energi och näring som finns i avfallet istället kan bli till biogas och biogödsel. Varje liten äppelskrutt gör stor skillnad för miljön. Biogas är 100 procent förnyelsebart och helt producerat av organiskt material vilket gör att inga nya växthusgaser tillförs till atmosfären! Dessutom bildas biogödsel som ersätter miljöskadligt konstgödsel i våra lantbruk. Bra för naturen och dessutom bra för klimatet!

Jag vill sortera matavfall, hur anmäler jag det?

Om du vill sortera matavfall så tar du kontakt med vår kundtjänst.

Vad kostar det?

Taxan för matavfallshanteringen är miljöstyrande för att sophanteringen ska bli så hållbar som möjligt i vår kommun. Den som väljer att inte sortera ut sitt matavfall kommer därför få betala en högre avgift. För att ta del av samtliga avgifter gällande matavfallssortering och sophämtning i stort kan du läsa kommunens Renhållningstaxa 2020. I Renhållningstaxan kan du se vilka olika abonnemang som finns men du kan även titta på vår guide ”Vilket sophämtningsabonnemang passar dig?”.

Vart hämtar jag nya påsar?

Du som har fått ditt sopkärl har också fått en halvårsförbrukning av påsar. När de är slut kan du hämta nya påsar bland annat i Munkfors köpcenter, utanför biblioteket och på återvinningscentralen.

Vad är hyllan i den bruna tunnan till för?

Hyllan i tunnan är till för att du ska ge din matavfallspåse möjlighet att torka upp lite extra.

Jag vill ändra hämtningsintervall, hur gör jag?

Du ringer vår  kundtjänst på 0563-54 10 00.

Hur funkar det?

Om du vill veta hur du ska gå till väga för att börja sortera upp ditt matavfall och bland annat vad du faktiskt inte får kasta i den bruna påsen kan du läsa guiden Matavfall – så gör du.
If you want to know more about how to sort out your food wast and what sort of wast you cannot put in the brown bag you can look at the guide How to sort out your food waste.

Kontakta oss

Kundtjänst
Telefon: 0563-54 11 49
Telefontid: måndag-torsdag 09.00-12.00
E-post: kommun@munkfors.se

 

Publicering: 2019-01-14 | Ändrat: 2020-04-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se