Brf:er och fastighetsägare

Att tänka på vid uppstart

Informera

För att få ett bra genomslag är det viktigt att alla boende får tydlig information om hur det går till vid uppstarten. Det informationsmaterial ni får av kommunen kommer behöva kompletteras med information om var hushållen får tillgång till utrustning och var de kan hämta fler påsar.

  • Tips! Erbjud alla boende att sätta upp påshållaren på dörren eller inne i skåpet under diskbänken. För kök som har lådor istället för skåp finns särskilda påshållare. Om påshållaren sitter lättillgängligt ökar utsorterandet av matavfall.

Det är även bra att ta fram en rutin för hur nyinflyttade ska få information om möjligheten att sortera ut matavfall.

  • Tips! När en ny boende flyttar in. Gör det till rutin att lämna över en matavfallspåse och informationsmaterial med nycklar och förklara gärna hur rutinen för avfallssortering ser ut.

Sortera

För att kunna göra biogas och biogödsel av matavfallet får det inte förekomma förpackningar eller annat hushållsavfall i matavfallet.

Endast de bruna papperspåsarna avsedda för matavfall tillhandahållna av kommunen får användas. Plastpåsar, bioplastpåsar eller andra papperspåsar får inte användas eftersom de inte bryts ner i biogasanläggningen. Detta gäller även bioplastpåsen.

Väl sorterat avfall är inte bara bra för miljön utan även för ekonomin. Att inte sortera sitt matavfall så att det kan tas omhand på bästa möjliga sätt innebär att sopabonnemanget kan komma att bli dyrare, både för dig som fastighetsägaren och för miljön så alla tjänar på att man försöker etablera en god rutin för sortering av matavfall.

Placera

Placera matavfallskärlek så långt in i soprummet som möjligt för att undvika att annat än matavfall slängs i dem. Om ni har sopkärlek utomhus bör de inte stå i direkt solljus eller så att förbipasserande kan använda dem som soptunna.

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-03-12
Sidansvarig: Natalie Broqvist | natalie.broqvist@munkfors.se